Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest PPHU „JABEL” s.c. z siedzibą w Ustce przy ul. Słupskiej 3, Tel. (+48) 59 81 45 666, NIP: 8390204423

Kupującym w sklepie internetowym PPHU „JABEL” s.c. może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.sklep.jabel.com.pl w chwili składania zamówienia. PPHU „JABEL” s.c. dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
PPHU „JABEL” s.c. ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.jabel.com.pl. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę, paragon).
Kupujący upoważnia PPHU „JABEL” s.c. do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia PPHU „JABEL” s.c. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. Przy następnych zakupach w PPHU „JABEL” s.c. wystarczy tylko się zalogować. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
• w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru
• w przypadku płatności przelewem – numer konta
W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. PPHU „JABEL” s.c. będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od PPHU „JABEL” s.c. jego realizacji.

Płatność
Kupujący może wybrać sposób płatności jeden z poniższych:
1. Przedpłata na konto: mBank 82 1140 2004 0000 3102 7408 2523
2. Płatność w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.
System przelewy24 udostępnia:
 - płatność on-line,
 - płatność kartą kredytową (VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard),
 - system płatności PayPal.
3. Za pobraniem – za zamówiony towar klient płaci przy odbiorze przesyłki.
4. Przelewem – za zamówiony towar klient płaci po otrzymaniu faktury (forma płatności stosowana dla stałych klientów).
Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie.
Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru i w całości pokrywana jest przez kupującego.

Wysyłka
Przesyłki realizowane są za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD lub POCZTEX KURIER48. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.
W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu PPHU „JABEL” s.c. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.
W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do PPHU „JABEL”s.c.

Gwarancja
Każdy zakupiony towar w sklepie PPHU „JABEL” s.c. jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
PPHU „JABEL” s.c. udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Okres opieki gwarancyjnej rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.
Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna, która jest dołączona do urządzeń, lub dokument zakupu. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. termin ten może być wydłużony do 21 dni roboczych, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych. Gwarancja nie obejmuje: problemów współpracy z urządzeniami firm trzecich, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych jak np.. przepięcia w sieci od wyładowań atmosferycznych, ze złej konserwacji i dbałości, porysowania obudowy. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji PPHU „JABEL”s.c. może obciążyć Nabywcę kosztami ekspertyzy i testów. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego urządzenia na czas trwania naprawy. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, kable, elementy naturalnie zużywające się podczas normalnego użytkowania. Specyficznymi towarami, będącymi w naszej ofercie są zestawy do samodzielnego montażu. W tym przypadku w sposób oczywisty nie możemy dać gwarancji, że układ po złożeniu będzie działał zgodnie z oczekiwaniami nabywcy. Zależy to, bowiem w największym stopniu od sposobu złożenia zestawu, umiejętności i staranności użytkownika. Zatem w tym przypadku nasze gwarancje dotyczą jedynie kompletności zestawu oraz jakości jego składników. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy: została uszkodzona plomba gwarancyjna, dokonania jakichkolwiek napraw przez osoby nieupoważnione, wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, dokonania zmian i poprawek w karcie gwarancyjnej, zakupione urządzenia zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowa instalacja i obsługa, widoczne uszkodzenia mechaniczne i ich następstwa, produkt był opakowany lub transportowany w sposób umożliwiający jego uszkodzenie w transporcie do Firmy PPHU „JABEL” s.c.. Po dokładnych oględzinach w serwisie, w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji (zerwana plomba, niekompletność sprzętu), również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i cofnięta. (Przepisy Prawa Handlowego).

Zwrot
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: biuro@jabel.com.pl.
Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną.
Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione PPHU „JABEL” s.c. gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
Koszt przesyłki towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do PPHU „JABEL” s.c. na koszt odbiorcy.

Zawartość stron internetowych PPHU „JABEL” s.c. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PPHU „JABEL” s.c. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PPHU „JABEL” s.c. oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.